Szeged kulturális intézményei összefogásában elindításra kerül – Szeged Megyei Jogú Város támogatásával – egy település szintű projekt, amelynek célja a középiskolás fiatalok erőteljesebb bevonása a helyi kulturális életbe. A programban kiemelt jelentőségű a szegedi középiskolákból delegált Kulturális Nagykövetek szerepe, akik eljuttatják a korosztályuknak szóló programlehetőségeket iskolájuk többi tanulójához.

A részt vevő kulturális intézmények külön kedvezményeket és különleges lehetőségeket biztosítanak a Nagykövetek számára. A tervekben szerepel adott időszak legaktívabb iskolai közösségének jutalmazása is. A projekt ötlete a szerbiai Nis településen már eredményesen működő rendszeren alapul, az ottani kezdeményezés jelentősen megnövelte a fiatalok érdeklődését és igényét a helyi kulturális programok iránt.

A projektbe már bekapcsolódott kulturális szervezetek:

A Kultúra Ifjú Nagykövetei program szegedi kialakításában számítunk az Intézményvezetők, a Pedagógusok, a diákönkormányzatok és az aktív tanulók ötleteire, véleményére, amit személyes találkozás alkalmával meg is tudunk egymással osztani, a felmerült ötleteket együtt továbbgondolni.

A program bemutatására 2016. január 26-án, 15:00 órakor az IH Rendezvényközpontban kerül sor. A találkozón részt vesznek a jelzett kulturális intézmények képviselői, valamint az iskolák diákjai és tanárai.