Suliban is jól

Röviden a “Suliban is jól” projektről:

 

A gyerekek és a fiatal korosztály hosszú időt töltenek az oktatási intézményekben. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, kapcsolataikra, így végső soron egészségmagatartásukra. Az „Egészséges Szegedért” programhoz kapcsolódva a projekt célja, hogy olyan programsorozatok kerüljenek kidolgozásra, megvalósításra, melyek az adott oktatási intézményben felmerülő szükségletekre, hiányokra adekvát válaszokat, erőforrásokat adnak. A veszélyeztetettséget okozó egészségkárosító viselkedési formákkal szemben egészség- és cselekvésorientált szemléletet alakítanak ki, az érzelmi intelligenciát, társas kompetenciát, és alkalmazkodást fejlesztő technikák hangsúlyozásával. Az egészségkárosító magatartásformákra történő nemet mondáson túl cél, hogy kifejlődjön és tudatossá váljon az egészségre, önbecsülésre való igent mondás képessége a fiatalokban. A projekt hosszú távú fenntartásáért a fiatalokkal történő célzott foglalkozások mellett szüleiket és pedagógusaikat egy képzési és mentorálási folyamaton keresztül segítjük, motiváljuk arra, hogy a jövőben fel tudják ismerni a szükségleteket, és azokra reagálni is tudjanak.

Részletek hamarosan.