A cégről

Közérdekű információk

Etikai kódex

SZMSZ (hatályon kívül)

SZRMK NP KFT. 20160101-20161231 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

SZRMK NP KFT. 20150101-20151231 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Alkotó Ifjúságért Alapítvány 2016. évi beszámoló

Választható béren kívüli juttatások

Organogram

Bejelentő vonal – etikai forródrót – Dr. Kolozsvári Renátó, ügyvéd és Dr. Waldmann Gábor, ügyvéd; telefon: 62/649-496

Védelmi ügyvéd neve, elérhetősége – Dr. Kolozsvári Renátó, ügyvéd és Dr. Waldmann Gábor, ügyvéd; telefon: 62/649-496

Üzleti terv 2017

SZEGEDI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. ÉS JOGELŐDJÉNEK nettó 5 millió Ft feletti SZERZŐDÉSEI

Társadalmi felelősségvállalás a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. intézményeiben

Tisztességes üzleti magatartás, korrupció ellenesség

SZMSZ – FEB (FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, ÜGYRENDJE

SZMSZ – SZÁMVITELI POLITIKA

SZMSZ – JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 

SZMSZ – SZÁMLAREND

SZMSZ – IRATKEZELÉSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SZMSZ – BIZONYLATI  SZABÁLYZAT 2015 

SZMSZ – BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2016

SZMSZ – SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016.

SZMSZ – PÉNZ- ÉS PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2015

SZMSZ – TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZMSZ – INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2017

SZMSZ – VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA 2016, 2015

SZMSZ – ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2017

SZMSZ – SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015

SZMSZ – FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZATA 2017

SZMSZ – LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2015

SZMSZ – VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI SZABÁLYZAT 2017

SZMSZ – ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2017

SZMSZ – BIZONYLATI SZABÁLYZAT 2015

 

Üvegzseb

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésnek átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) korm. rendelet alapján, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőire vonatkozó adatok a következők:

Vezető tisztségviselő adatai

Név: Jávorszky Iván (önéletrajz)

Tisztsége: ügyvezető igazgató

Jogviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony  (2016. január 1-től)

Munkabére: a 2017.01.01-től (21/2017. (II.10.) Kgy.: bruttó 575 000,- Ft/hó

Teljesítménybér/prémium/jutalom éves mértéke: a Közgyűlés által meghatározottak szerint.

Végkielégítés:

– határozott idő lejártát követően: nincs
– határozott idő lejártát megelőzően: 1 év

Felmondási idő tartama: a Munka Törvénykönyve és a Gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint.

Versenykorlátozási tilalom:

– ideje: 1 év

– ellenértéke: egyévi átlagkereset

(Ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkereset illeti meg.)

Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Kiss Henriett

tisztelet díj: 2017.01.01-től (22/2017. (II.10.) Kgy. határozat szerint: bruttó 55 000,- Ft/hó

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: –

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: –

Kis-Faragó Balázs

tisztelet díj: 2017.01.01-től (22/2017. (II.10.) Kgy. határozat szerint: bruttó 38 000,- Ft/hó

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: –

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: –

Szabó Dániel

tisztelet díj: 2017.01.01-től (22/2017. (II.10.) Kgy. határozat szerint: bruttó 38 000,- Ft/hó

a tisztelet díjon felüli egyéb járandóságok: –

a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: –

Közzététel dátuma: 2017. 01. 03.

Letölthető dokumetum:

Közbeszerzési terv

Cégvezető pályázati kiírás 2015

Cégvezetők pályáztatása